Kinetisk träen Safe Mechanical Super 3D Pussel, Motorcycle, MICO
King konsts 22cm DFS069 tärningskast Flexible Tetsuya Tsrugi Moble Action Figur leksak

Lili krig stjärnornas Kenner Ledy Figur Action Bagage i förseglad Yoda, 99d4fzwra81483-Ny stil

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
KING OCH LAND D DAG DD202 BRITTISH MORRIS C8 FIELD TRAKTOR OCH LIMBER SETBL
KING OCH LAND DIORAMA SP089 -GR NAPOLEON MONTERAD PÅ GRYSTONE PLINTH MIB

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Lili krig stjärnornas Kenner Ledy Figur Action Bagage i förseglad Yoda, 99d4fzwra81483-Ny stil

Kenner stjärnornas krig Lili Ledy Yoda, förseglad i Bagage Action Figur

King and Country Armorers & Mekanics JN -S02

KING OCH LAND SÄRSKILD XM02 -05 ROMMEL OCH ståA patrullera

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

KING OCH LAND WWW2 GERMAN ARMY WH091 JAGPANTER PZ.KFWIV L 70 TANK SET MIB

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

King of the Hill av Mike Judge - Luanne Platter actionfigur gjord av leksakerko King and Country DD078 WWWM2 155mm Gun Motor bilrigae New Pensioned 1 30
Kingdom död Sunssoker Dancer Pinup hkonsts Sällsynt
Kingdom Hekonsts Sora spela konsts Kai

King and Country Guarding the Fånge RnB004

Kings modellllerler 1 43 1948 Ferrari 166 SC Neapel GP Gabriele Besana

Kontakt